Pixar

Lồng tiếng
Xứ Sở Các Nguyên Tố
Hoạt Hình ● 102 Phút ● 7+
none
Rô-bốt biết yêu
Hoạt Hình ● 98 Phút ● 7+
none
Câu chuyện đồ chơi 3
Hoạt Hình ● 103 Phút ● Tất Cả+
none
Câu chuyện đồ chơi 2
Hoạt Hình ● 95 Phút ● Tất Cả+
none
Câu chuyện đồ chơi
Hoạt Hình ● 81 Phút ● Tất Cả+
none
Chú Chuột Đầu Bếp
Hoạt Hình ● 111 Phút ● Tất Cả+
Lồng tiếng
Lò đào tạo quái vật
Hoạt Hình ● 104 Phút ● 7+
none
Vút bay
Hoạt Hình ● 96 Phút ● 7+
none
Vương quốc xe hơi
Hoạt Hình ● 117 Phút ● 7+
none
Vương quốc xe hơi 2
Hoạt Hình ● 106 Phút ● 7+
Lồng tiếng
Brave: Công chúa tóc xù
Hoạt Hình ● 93 Phút ● 7+
none
Công Ty Quái Vật
Hoạt Hình ● 82 Phút ● 7+
Lồng tiếng
Truy tìm phép thuật
Hoạt Hình ● 102 Phút ● 7+
Lồng tiếng
Gia đình siêu nhân 2
Kịch tính ● 126 Phút ● 7+
none
Gia đình siêu nhân
Kịch tính ● 115 Phút ● 7+
Lồng tiếng
Câu chuyện đồ chơi 4
Hoạt Hình ● 100 Phút ● 7+
none
Vương quốc xe hơi 3
Hoạt Hình ● 102 Phút ● 7+
Lồng tiếng
Phi vụ động trời
Hoạt Hình ● 109 Phút ● 8+
Lồng tiếng
Những mảnh ghép cảm xúc
Hoạt Hình ● 95 Phút ● Tất Cả+
none
Đi Tìm Nemo
Hoạt Hình ● 97 Phút ● Tất Cả+
Lồng tiếng
Cuộc sống nhiệm màu
Hoạt Hình ● 100 Phút ● Tất Cả+
Lồng tiếng
Truy tìm Dory
Hoạt Hình ● 97 Phút ● Tất Cả+
Lồng tiếng
Gấu đỏ biến hình
Hoạt Hình ● 105 Phút ● Tất Cả+
Lồng tiếng
Lightyear: Cảnh sát vũ trụ
Hoạt Hình ● 105 Phút ● Tất Cả+