Tips: Nếu 1080p quá lag hãy chuyển đổi sang 720p sẽ mượt mà hơn.
2006
7+
91 Phút
HD
Tiếng gốc
Đều gì sẽ xảy ra khi cả một ngôi nhà chạy ra ngoài để bắt bạn? Ba thanh thiếu đối đầu với một ngôi nhà lân cận mục nát và mở khóa những bí mật đáng sợ của nó.