Âm nhạc & Thần tượng

none
Taylor Swift: Chuyến Lưu Diễn Thời Đại
Âm Nhạc ● 169 Phút ● 13+
none
BNK48- Một lần bấm máy
Âm Nhạc ● 85 Phút ● Tất Cả+
none
Burn the Stage: The Movie
Âm Nhạc ● 85 Phút ● 13+
none
Billie Eilish: Thế Giới Mơ Hồ
Âm Nhạc ● 140 Phút ● 13+
none
Selena Gomez- My Mind & Me
Tài Liệu ● 95 Phút ● 16+
none
Britney Vs Spears
Tài Liệu ● 93 Phút ● 16+
none
Framing Britney Spears
Âm Nhạc ● 74 Phút ● 16+
none
Ariana grande excuse me, i love you
Âm Nhạc ● 85 Phút ● 16+
none
Miss Americana
Âm Nhạc ● 85 Phút ● 16+
none
Chuyến lưu diễn Reputation
Âm nhạc ● 125 Phút ● 13+
none
Nhật ký của Katy Perry
Âm nhạc ● 93 Phút ● 13+
none
Adele Đêm Duy Nhất
Âm nhạc ● 88 Phút ● 13+
none
BLACKPINK Thắp sáng bầu trời
Âm nhạc ● 79 Phút ● 13+