Tips: Nếu 1080p quá lag hãy chuyển đổi sang 720p sẽ mượt mà hơn.
2020
0+
85 Phút
HD
Tiếng gốc
One Take là bộ phim tài liệu năm 2020 của Manatsanun Panlertwongskul. Xoay quanh nhóm nhạc nữ Thái Lan BNK48 và sự chuẩn bị của họ cho Cuộc tổng tuyển cử Senbatsu lần thứ 6
Không tìm thấy thông tin phim.